White White White

Davide Lovatti Meridiani – selfportrait